آزمایشات

چرا چک آپ و آزمایشات تشخیصی سالانه ضروری است؟

چک آپ سالانه با انجام آزمایشات خون، ادرار، و سایر تست‌های تشخیصی، نقش بسیار حیاتی در حفظ سلامت افراد ایفا می‌کند. این فرآیند جهت ارزیابی عملکرد اعضاء و سیستم‌های بدن، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها، و مدیریت بهتر وضعیت سلامت استفاده می‌شود. ... ادامه مطلب