نمایی از بخش های مختلف آزمایشگاه تشخیص طبی ماد

درباره آزمایشگاه تشخیص طبی ماد

آزمایشگاه تشخیص طبی ماد در سال 1360 تاسیس گردید.با لطف و عنایت پروردگار متعال به منظور ایفای نقش آزمایشگاهی خود در جهت کمک به تشخیص صحیح، دقیق و سریع تر بیماری ها،حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، کسب اعتبار ملی و بین المللی، وسعه زیر ساخت و بهرمندی از تجهیزات هوشمند (لینک کوتاه و جوابدهی آنلاین و رباط) و روش های پیش رفته همگام با آخرین دستاوردهای روز دنیا یا همکاری پرسنل ورزیده و مجرب در محیط علمی پا به عرصه خدمت نهاده است.تلاش مستمر در جهت رضایت شما عزیزان و اجرای قوانین وزارت بهداشت و درمان از جمله امانت داری اطلاعات مطابق با بند 4 منشور اخلاقی حقوق مراجعین در محیطی آرام سرلوحه کار این مرکز می باشد.

روند توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی ماد

متخصصین باتجربه
تجهیزات به روز
فضای مناسب
سرعت در جوابدهی

با تیم کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی ماد آشنا شوید

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحاتی در خصوص شخص